2021

MAY

Ulla Karlsson-Ottosons Barnbok ‘Djur med superkrafter’  – Rabén & Sjögren

Nu i maj släpper Rabén & Sjögren Ulla Karlsson-Ottosons bok Djur med superkrafter. En bok riktad till barn från 6 år och uppåt och som presenterar 18 superdjur vars egenskaper och förmågor vi människor försöker härma på olika vis. Detta presenteras med färgstarka bilder, allt för att locka både stora och små läsare att lära sig mer om samspelet mellan natur och teknik.

APRIL

Anna Maria Orrù Speaks at Restauranglabbet – Restauranglabbet

BIOMIMIKRY – Nature’s Design – 27 APRIL 14:00, online
Food Waste 2.0 är en webinarserie som utförs av Restauranglabbet inom ramen för forskningsprojektet ReSvinn. ReSvinn är ett samarbetsprojekt där över 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

Fredrik Moberg Speaks about his new book ‘Naturens lösningar på storm utmaningar’  – Vetenskapsfestivalen 2021

BIOMIMIKRY – NATURENS LÖSNINGAR PÅ STORA UTMANINGAR – LÖRDAG 17 APRIL 13:00, online
Vad kan vi människor lära av naturens alla djur, växter, svampar och mikroorganismer för att hitta smarta lösningar på klimatkrisen och andra stora samhällsutmaningar?

Anna Maria Orru runs a workshop on ‘Biomimicry in Entrepreneurship’  – Stockholm School of Entrepreneurship

After a successful weekend workshop in September 2020, SSES has asked Anna Maria to run her workshop on ‘Biomimicry in Entrepreneurship’ again from 17-18 April. The workshop was given online with two guests – Sarah Gregersen and Julia Kreß. Watch this space, more workshops to come.

Fredrik Moberg releases new book ‘Den uppfinningsrika planeten’  – Natur & Kultur

Den uppfinningsrika planeten – Biomimikry och naturens lösningar på vår tids utmaningar Av Fredrik Moberg.
Hur kan vi människor lära av naturen för att hitta smarta lösningar på våra problem? I boken Den uppfinningsrika planeten lyfter Fredrik Moberg fram biomimikryns oändliga möjligheter. The publication, ‘The Inventive Planet: Biomimicry and nature’s solutions to the challenges of our time ‘, is published by Nature & Kultur. It is the first book in Swedish to be fully dedicated to Biomimicry in which Fredrik Moberg, a biologist, aims to highlight the endless possibilities of Biomimicry.

JANUARY

PRESS: Article on Nordic Biomimicry in Arkitekten – ‘Tvärdisciplinärt center ska lösa utmaningar med hjälp av naturen’ – Arkitekten

‘Interdisciplinary center to solve challenges with the help of nature’
. Nina Gunne – Journalist for Arkitekten, published a small article on our center. ‘I december startade ett nordiskt center för kunskapsfältet biomikry och biomimetik. Det ska sprida kunskap om hur svaret på många problem finns att hitta i de sätt som naturen har tacklat utmaningar på under evolutionen.’

 

Torben Lenau & Akhlesh Lakhtakia release new book  ‘Biologically Inspired Design: a primer’  – Morgan & Claypool Publishers

Biologically Inspired Design: a primer by Torben A. Lenau, Akhlesh Lakhtakia (2021). The publication is an overview of biologically inspired design presented in simple terms for anyone. It is a collaborative publication between two bio-inspired educators. Torben A. Lenau located in Denmark (Denmark Technical University) and Akhlesh Lakhtakia in the United States (Pennsylvania State University).

Nordic Biomimicry Leadership & Biomimicry Workshop – Gaia Leadership

Anna Maria Orrù runs a workshop on biomimicry and leadership with Gaia Leadership leaders.

2020

Nordic Biomimicry events in 2020 – Nordic Biomimicry

Nordic Biomimicry Launch – online press release on social media – (December 15)
 Kick-off meeting

Nordic Biomimicry Nordic Partners Launch website – (September 24)
Kick-off meeting and unveiling of the website with Nordic Partners in Denmark, Finland and Norway.

Chalmers University – (September 15)
This was a 2 hour lecture by Anna Maria Orru to students on the Master’s programme ‘Architecture and Urban Design/MPARC’ as part of the Architecture and Planning Beyond Sustainability/MPDSD course at the School of Architecture.

SSES Stockholm School of Entrepreneurship – (September 26-27)
This is a weekend workshop on biomimicry in entrepreneurship by Anna Maria Orru. Students chosen for this course are a collection of participants from different universities in Stockholm. The weekend workshop was live teaching, with a combination of lectures, in-office workshop and outside visits into Nature. A link to the course is available here:

Baltic Lead Programme – (October 15)
This was a one full-day online workshop on biomimicry by Anna Maria Orru that has several components – lecture, workshops & nature visits. The workshop was given fully online via zoom due to the corona crisis and participants were calling in from several EU locations in the Baltic Region. The workshop is in partnership with the Stockholm Resilience Centre to run the Baltic LEAD Region programme. The workshop is part of a larger programme that takes place this fall and aims to educate young people from the Baltics in sustainability.