Photo credit: ‘Jelly Fungi’ by Bernard Spragg  

TVÅDAGARSKURS

NATURINSPIRERAD DESIGN - Biomimikry i arkitektur, design och stadsbyggnad

Intro:

I naturens uppfinningsrikedom och väl beprövade lösningar, utvecklade och testade under 3,8 miljarder år, kan vi hitta ledtrådar till hur vi kan tackla många av de utmaningar vi står inför idag. Genom att använda naturen som inspirationskälla och modell kan vi utveckla nya vägar till en hållbar framtid.

I denna tvådagarsworkshop som fokuserar på arkitektur, design och stadsbyggnad, får du tillfälle att lära dig om biomimikry och öva på att använda det för att lösa en utmaning genom att fråga ”vad skulle naturen göra i detta läge?” och ”hur kan naturen bli en central del i designprocessen?”

Workshop ger: 

  • en introduktion till ämnet biomimikry och en möjlighet att öva på att applicera det inom design, arkitektur och stadsbyggnad;
  • nya perspektiv och metoder för att skapa innovativa lösningar som bidrar till hållbarhet. Lösningar inspirerade av eller baserade på naturens eget sätt att vara hållbar;
  • ett systemperspektiv, både på mikro och makronivå, som kan användas i olika designutmaningar för att nå hållbara lösningar i en alltmer komplex värld.

Som kursdeltagare får du tillfälle att:

  • utveckla ett nytt sätt att betrakta, värdera och interagera med naturen
  • använda den förmågan i kombination med modeller för design-thinking för att komma fram till hållbara lösningar inom arkitektur, design och stadsbyggnad
  • lära hur man kan stärka samarbetet i multi-disciplinära teams genom inspiration från biologi och biovetenskap
  • få förståelse för naturens egna designprinciper och hur de kan inspirera till lösningar för att parera de utmaningar och den osäkerhet som uppstår i den klimatkris vi är mitt uppe i
  • öva på att använda biomimikry för att lösa en egen hållbarhetsutmaning
  • förstå hur en mångfald av arter samarbetar i sina naturliga ekosystem, och hur man kan överföra de principerna till hållbara lösningar inom arkitektur, design och stadsbyggnad
  • ta del av aktuell diskussion kring biomimkry, biomimetik och bio-inspirerad design.

Fokus på bästa möjliga lärandemiljö 
Kontakta oss för att boka din plats. Vårt mål är att gemensamt med dig och andra kursdeltagare skapa en så bra lärandeupplevelse som möjligt. För att kunna sätta samman deltagarteam på bästa sätt, kommer vi be dig dela med dig av dina förväntningar och din drivkraft för att gå kursen på förhand. Vi begränsar antalet deltagare per kurstillfälle för att kunna skapa bästa möjliga lärmiljö för våra kursdeltagare.

På grund av pågående pandemierestriktioner kan vi inte träffas personligen, kursen skjuts upp till våren.

SIGN UP / WRITE US

16-20 deltagare

Datum:
Våren, 2022 

Plats:
Stockholm 

Kostnad: 
7,800 sek + VAT (yrkesverksamma) / studentrabatt finns  

Expert Team: 
Anna Maria Orrù
Fredrik Moberg
Louise Hård af Segerstad

Språk: 
Svenska och engelska experter leder kursen, handledning möjlig på båda språk.. 

info@nordicbiomimicry.org